Vise o temi

Fajzer će tražiti odobrenje za primenu još jedne doze:  "Nivo antitela raste pet do deset puta nakon treće vakcinacije"