Vise o temi

Klintonu bulevar, Hilari butik, Olbrajtovoj statua - u Prištini zahvalnost američkim političarima na svakom koraku