Vise o temi

Feđa Štukan: Napisao sam autobiografiju da bih čaršiji uskratio priliku za domaštavanje o mom životu
Milutin Petrović, reditelj sa značkom šerifa: "Nečista krv - Greh predaka" nije istorijska rekonstrukcija epohe