Biznis vesti

Ministarstvo energetike donelo preporuke za štednju struje: Frižider na 4°C i kuvanje u poklopljenoj posudi

Komentari

Autor: Z. R.

30/08/2022

-

09:41

Ministarstvo energetike donelo preporuke za štednju struje: Frižider na 4°C i kuvanje u poklopljenoj posudi
Ministarstvo energetike donelo preporuke za štednju struje: Frižider na 4°C i kuvanje u poklopljenoj posudi - Copyright profimedia

veličina teksta

Aa Aa

Ministarstvo rudarstva i energetike donelo je predloge preporuka za državnu upravu, jedinice lokalne samouprave, preduzeća u državnom vlasništvu, privredu i domaćinstva za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije.

Kada je reč o lokalnim samoupravama, organima državne uprave, državnim preduzećima, javnim ustanovama i privredi, predlog preporuka su racionalnija upotreba javne rasvete, ograničenje rada dekorativne rasvete na javnim objektima, korišćenje LED rasvete, zamena stolarije i generalno unapređenje energetske efikasnosti, postavljanje solarnih panela, prelazak sa grejanja na struju na drugi vid grejanja i korišćenje toplotnih pumpi, što bi trebalo da omogući smanjenje potrošnje energije za 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Posebno je važan predlog preporuke da sva javna preduzeća naprave plan uštede potrošnje, a da JP u energetskom sektoru naprave i planove za smanjenje gubitaka distributivne i prenosne mreže.

Kada je reč o domaćinstvima, predlozi preporuka odnose se na racionalnije korišćenje, pre svega električne energije. Ministarstvo će uputiti molbu JP EPS da opširnije mogućnosti za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije za domaćinstva dostavlja uz račune za utrošenu energiju, a predlog preporuke je i da JP EPS stimuliše štednju kroz odobravanja dodatnih popusta za kupce koji smanje mesečnu potrošnju u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Takođe, jedan od predloga preporuka je i podizanje javne svesti o važnosti energetske efikasnosti, racionalne upotrebe energije i korišćenje OIE sa ciljem smanjenja potrošnje.

Predlog preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije za državnu upravu, jedinice lokalne samouprave, državna preduzeća, javne ustanove i privredu.

Opštine - ograničiti rad rasvete i bilborda

Predlog preporuka za nadležne rukovodioce opština i gradova je da lokalne samouprave pristupe smanjenju javne rasvete postavljene na ulicama, trgovima i drugim objektima na minimalni bezbednosno opravdan nivo što predstavlja smanjenje za 33 odsto. Preporučeno je i da svuda gde je moguće ograniče rad rasvete bilborda i svetlećih reklama, da ograniče novogodišnje osvetljenja na period od 15. decembra do 15. januara, da svuda gde je moguće ograniče rad reflektora na sportskim i drugim manifestacijama sa tendencijom organizovanja sportskih priredaba tokom dnevne svetlosti, kao i da hitno pristupe prelasku na LED rasvetu.

Preporuka je i da se smanji potrošnja električne i toplotne energije za 15 odsto u odnosu na isti period 2021/2022 – predlog preporuka za rukovodioce u organima državne uprave, državnim preduzećima, javnim ustanovama i privredu je da među svojim zaposlenima odrede lica koja će se starati o smanjenju potrošnje energije, u skladu sa svim navedenim preporukama, primenom učestalih kontrola tokom radnog vremena, a posebno po isteku radnog vremena, sa ciljem smanjenja potrošnje za 15 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine.

profimedia

 

Od njih se traži i da obezbede isključenje osvetljenja nakon radnog vremena u prostorijama u kojima niko ne boravi, da obezbede da objekti i prostorije koji se zagrevaju ili dogrevaju u prostorijama imaju temperaturu najviše do 20 stepeni, sa izuzetkom bolnica, ustanova socijalnih zaštita, vrtića i škola.

Preporuka je i da obezbede zamenu starih živinih svetiljki novim led svetiljkama u javnom osvetljenju i u zgradama koje koristi javni sektor, da instalira inteligentne sisteme za upravljanje potrošnjom energije, da investiraju u poboljšanja energetske efikasnosti u smislu promene energetski efikasnim prozorima, poboljšanja izolacije, poboljšanja energetske efikasnosti sistema grejanja i hlađenja, da obezbedi postavljanje solarnih panela i solarnih kolektora na krovove objekata koji su u vlasništvu odnosno koje koriste organi na koje se odnosi ova preporuka.

Traži se i da obezbede prelazak sa grejanja električnom energijom na drugi vid grejanja, a ukoliko nije moguće, gde je sprovodljivo treba preći na grejanje putem toplotne pumpe odnosno na invertorske split sisteme.

Državna uprava - stepenice umesto lifta

Predlog preporuka za zaposlene u organima državne uprave, državnim preduzećima, javnim ustanovama i privredi je da ne koriste osvetljenje u unutrašnjim prostorijama i kancelarijama u javnim zgradama u periodu kada ima dovoljno dnevne svetlosti, ne postavljaju tamne zavese i predmete koji zaklanjaju prirodnu svetlost od prozora, danju ne spuštaju roletne, da radne stolove postave tako da mogu da koriste prirodnu svetlost, da isključuju osvetljenje kada u prostoriji niko ne boravi.

Tanjug/JP Gradsko Stambeno

 

Ministarstvo energetike preporučuje i da koriste stepenice umesto lifta, da štampaju samo potrebna dokumenta u neophodnom broju kopija i da po završetku rada isključe sve računare, štampače i druge uređaje. 

Državna preduzeća i javne ustanove

Javna preduzeća u energetskom sektoru (Elektroprivreda Srbije, Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije, Elektrodistribucija Srbije doo, Javno preduzeće Srbijagas, Novi Sad,. Transportgas Srbija doo, Novi Sad) da sačine poseban plan ušteda sopstvene potrošnje električne energije. JP EPS, AD EMS i EDS da naprave planove za smanjenje gubitaka distributivne i prenosne mreže, da JP EPS stimuliše štednju električne energije kroz razmatranje odobravanja dodatnog popusta na računu za električnu energiju kupcima koji smanje mesečnu potrošnju u odnosu na isti mesec prethodne godine.

JP "Putevi Srbije", JP „"Srbije" JP "Železnice Srbije", JP "Skijališta Srbije", kao i lokalna javna preduzeća preduzmu mere za smanjenje potrošnje energije u okviru svojih delatnosti
JP EPS, zajedno sa velikim potrošačima, da pristupi prilagođavanju planova potrošnje i proizvodnje električne energije.

Od JP EPS se traži da izvrši optimizaciju početka rada TE-TO, da JP EPS izvrši dodatno istraživanje tržišta i primenu drugih modela za nabavku električne energije i uglja, da toplane razmotre optimizaciju datuma početka grejne sezone, kao i da da toplane razmotre aktiviranje kogenerativnih postrojenja za proizvodnju električne energije, da EDS i JP EPS olakšaju procedure za priključenje kupaca-proizvođača na elektroenergetsku mrežu.

Tanjug/Miloš Milivojević

 

Predlog preporuke za JP EPS da inicira pokretanje postupka izbora strateških partnera za izgradnju elektrana koje koriste OIE.

"Suština ovog predloga je da JP EPS postane vlasnik 100 odsto ili većinski suvlasnik (preko 50%) projekata izgradnje elektrana na obnovljive izvore energije. Predloženi model predviđen je Zakonom o korišćenju OIE i podrazumeva objavu javnog poziva zainteresovanim privatnim investitorima da prema uslovima koje formulišu Vlada RS i JP EPS, postanu strateški partneri JP EPS", navode u resornom ministarstvu.

Domaćinstva - uštede kod kuvanja i pranja

Za domaćinstva su izdate preporuke za uštedu na toploj vodi, koje se odnose na korišćenje bojlera za pripremu tople vode samo kada je potrebna, termostat bojlera podesiti na temperaturu zagrevanja do 60 stepeni Celzijusa. Uštede na rashladnim i grejnim uređajima se predlažu tako što će se frižider podesiti na 4°C, a zamrzivač na -18°C kako bi se obezbedio optimum u potrošnji.

Iz Ministarstva ukazuju i na razumno korišćenje grejnih uređaja u svom domu, tako što će se u toku dana koristiti sunce što više za osvetljenje kao i za zagrevanje prostora u grejnoj sezoni, a tokom noći spustiti roletne i zavese. Preporuke su i da se ne pokrivaju grejni elementi i uređaji nameštajem ili odećom jer na taj način emituju manje toplote.

Uštede kod mašina za pranje veša i suđa su da se koristi mašina za pranje sudova i veša tek kada je puna, jer je energetski mnogo efikasnije, da se izbegava sušenje veša u sušilicima već da se veš suši na vazduhu. U napomenama stoji i da treba koristiti program na nižim temperaturama pranja jer se tako može uštedeti značajna količina energije.

Kada je u pitanju ušteda energije kod pripreme hrane, iz Ministarstva energetike predlažu da treba kuvati u poklopljenoj posudi, jer se tako štedi do 20 odsto energije. Takođe, sugerišu da treba koristiti posude koje su veličinom srazmerne grejnoj površini kako bi se izbegao gubitak od 20 odsto energije. Navode da, kada voda proključa, jačinu grejanja posude treba smanjiti na najnižu moguću temperaturu pri kojoj će voda da nastavi da ključa. Oni navode da se na ovaj način može se uštedeti i do 60% energije.

profimedia

 

"Najekonomičnije kuvanje obavlja se u ekspres loncu kojim se vreme kuvanja i utrošena električna energija smanjuju za dva do tri puta. isključivanjem rerne 10 minuta pre kraja pečenja može se uštedeti do 20 odsto energije. Prilikom korišćenja rerne, poželjno je što manje je otvarati jer se pri svakom otvaranju vrata rerne izgubi 20 odsto toplote", piše u preporukama resornog ministarstva.

Da bi se postigla ušteda energije kod rasvete i ostalih električnih uređaja trebalo bi gasiti svetla u sobama u kojima se ne boravi, a velike uštede mogu se ostvariti, kako navode,  zamenom običnih sijalica sa užarenim vlaknom led metal-halogenim sijalicama. Ove sijalice troše i do 10 puta manje energije od običnih. Trebalo bi isključiti računar nakon završetka rada sa njim,
isključiti punjače baterija iz utičnica, zameniti stare sijalice sa led sijalicama, redovno menjati filtere na grejnim uređajima, isključivanje dekorativnih rasveta na stambenim zgradama i porodičnim kućama.

Kada je u pitanju zagrevanje prostora, preporučene temperature za prostorije su za slučaj da se sedi i duže boravi ova temperature treba da bude od 20 do 21 stepeni, a za prostor u kome spavamo 18 stepeni, a za prostorije u kojima zbog odlaska na posao i školu tokom dana niko ne boravi 16, a u slučaju dužeg odsustva 10 stepeni.

profimedia/Marcus Brandt/dpa

 

Prilikom kupovine električnih uređaja za domaćinstvo treba obratiti pažnju na energetske oznake. Energetske oznake govore nam o energetskoj efikasnosti i potrošnji energije.

"Treba kupovati uređaje sa najvećom klasom energetske efikasnosti. Na svakoj oznaci može se videti oznaka energetske efikasnosti uređaja u odnosu na maksimalnu energetsku efikasnost koju takva vrsta uređaja može potrošiti. Uređaje treba birati tako da odgovaraju stvarnim potrebama korisnika jer preveliki uređaji koji neće raditi sa punim kapacitetom bespotrebno koriste električnu energiju", navode iz Ministarstva energetike.

Navedene su i preporuke za investiranje u energetsku efikasnost (smanjenje potrošnje električne i toplotne energije) i korišćenje OIE iz sopstvenih izvora (povećanje energetske nezavisnosti domaćinstava). Neke od njih su investiranje u poboljšanja energetske efikasnosti u smislu promene energetski efikasnim prozorima, poboljšanja izolacije, poboljšanja energetske efikasnosti sistema grejanja i hlađenja, postavljanje solarnih panela i solarnih kolektora na krovove objekata koji su u vlasništvu odnosno koje koriste domaćinstva.

Javni sektor - edukacija o energetskoj efikasnosti

Predlog preporuka za primenu mera radi podizanja javne svesti o važnosti energetske efikasnosti, racionalne upotrebe energije i korišćenje obnovljivih izvora energije u cilju smanjenja potrošnje električne i toplotne energije obuhvata preporuke RTS i ostalim medijima da promovišu energetsku efikasnost i mere štednje.

Javnom sektoru se preporučuje da obezbedi edukaciju svojih zaposlenih o merama efikasnog korišćenja energije, načinima njihove primene (moguće je koristiti obuku koju je Privredna komora Srbije razvila za domare i zaposlene u školama), kao i upotrebi OIE, obezbedi isticanje edukativnog materijala iz oblasti energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije na javnim mestima na kojima se okuplja veći broj građana, a posebno u autobusima gradskog saobraćaja, domovima zdravlja i drugim pogodnim mestima koji već poseduju elektronske uređaje preko kojih se prikazivanje elektronskih sadržaja može vršiti. U vrtićima, predškolskim i drugim obrazovnim ustanovama obezbediti edukaciju dece i đaka u pogledu načina za upotrebu OIE, racionalnu upotrebu energije i povećanje energetske efikasnosti.

Preporučuje se energetskim subjektima da da uz ili na računu za isporučenu energiju, za svaki obračunski period, obezbede podatke o kontaktu i elektronskoj adresi na kojoj krajnji kupac ili organizacija za zaštitu potrošača može da dobije informacije o dostupnim merama za povećanje energetske efikasnosti i spisku mera koje može da preduzme u cilju uštede energije, kao i o drugim podacima koji mogu biti od značaja za efikasno korišćenje energije. Od njih se traži i da uz račune za utrošenu energiju štampaju i šalju flajere koji promovišu i daju preporuke za štednju energije.

U ministarstvu energetike navode da bi preporuke trebalo da počnu da se primenjuju što pre, i to u periodu od 1. septembra 2022. do 31. marta 2023. godine.

"Na osnovu potencijalno ostvarenih ušteda, procenjuje se da se na dnevnom nivou može uštedeti više od 15 odsto ukupne dnevne potrošnje električne energije na nivou Srbije, što se preslikava i na godišnji nivo i iznosi oko 5.300 GWh, od ukupno potrošenih 33.000 GWh. Drugim rečima, ne bi bilo potrebe za uvozom na godišnjem nivou", navode u resornom ministarstvu.

Oni napominju da je dnevna potrošnja električne energije u Srbiji u letnjem periodu oko 90 gigavat-sati dnevno, a u zimskom periodu 120 gigavat-sati dnevno. Od toga domaćinstva troše 42%, industrija 25%, transport 3%, javno-komercijalni sektor 17%, dok su gubici 13%.

Preporuka za vas

Komentari (1)

Rada

31.08.2022 22:26

A KAKO NIKO NEPREDLOZI DA SE AKCIZA,ANGAZAVANA SNAGA SMANJI,,TAKSA NA TV PRETPLATU UKINUTI. EPS OD VIKENDICA IMA CISTU ZARADU OD JESENI DO LETA PO SVAKOM BROJILU 1000 DINARA. JER DA BIH SE ODJAVILO BROJILO EPSU,NEMOZE MANJE ODJAVITI OA 1 GODINE A DA PREDATE DA SKINETE TAKSU NA TV PRETPLATU VISE VAS KOSTAJU SILNE TAKSE,PA 2 SVEDOKA DA NEZIVITE NA TOJ ADRESU,PA NOTAR...AMAN DOKLE VISE,...A PLATE U EPSU BAS SU DOSTA VISOKE...I TRPI NARODE DOK NEOKONCAS ZIVOT...PA SE CUDITE SILNIM NESRECAMA,SAMOUBISTVIMA...ZALOSNO!!!

Biznis