Nekretnine

Tri opcije za 20.000 evra od države - nije isto ako gradite kuću ili kupujete stan za gotovinu ili na kredit

Komentari

Autor: Zlatica Radović

03/03/2022

-

11:43

Tri opcije za 20.000 evra od države - nije isto ako gradite kuću ili kupujete stan za gotovinu ili na kredit
Tri opcije za 20.000 evra od države - nije isto ako gradite kuću ili kupujete stan za gotovinu ili na kredit - Copyright profimedia

veličina teksta

Aa Aa

Majke koje su u protekla dva meseca rodile bebe mogu već ovih dana da se prijave za subvenciju od 20.000 evra za kupovinu nekretnine. To će moći da urade i sve ostale žene koje do kraja ove godine dobiju prinovu, a rok za prijavu je bebin prvi rođendan. Zahtevi za ostvarivanje ovog prava sa pratećom dokumentacijom, podnose se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u opštinama i gradovima u kojima se nalazi neretnina.

Uredbom Vlade Srbije je propisano da pravo na navedena novčana sredstva može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, a izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti i otac deteta pod uslovom da prvi put stiče u svojinu kuću ili stan. 

Sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević je izjavila da se zahtevi za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta za teritoriju Beograda podnose u Sekretarijatu u Ulici 27. marta 43-45, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

"Podatke koji se nalaze u dostupnim službenim evidencijama, organi jedinice lokalne samouprave pribavljaju po službenoj dužnost, a ostale dokaze prilažu stranke uz zahtev. Jedinica lokalne samouprave te zahteve sa potrebnom dokumentacijom dostavlja nadležnoj komisiji koja donosi rešenje o dodeli novčanih sredstava" rekla je Stanisavljevićeva.

Brak nije uslov za ovu vrstu pomoći, partneri mogu da žive i u vanbračnoj zajednici. Uslov je da nemaju nekretninu u svom vlasništvu,  kao i da su plate partnera ispod državnog proseka.

Osim izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i prijave prebivališta koju opštine prikupljaju po službenoj dužnosti i izjava oba roditelja koje moraju dostaviti oni koji konkurišu, biće im potrebna dodatna dokumentacija u zavisnosti da li konkurišu za subvenciju za izgradnju ili kupovinu kuće ili za kupovinu stana na kredit ili za gotov novac.

Izgradnja kuće

Uz svu ostalu dokumentaciju, majke koje apliciraju za pomoć države pri izgradnji kuće, dokaz da je zemljište na kom je planirana izgradnja nepokretnosti u njihovom vlasništvu, kao i da imaju građevinsku dozvolu za izgradnju objekta.

"Pravo na novčana sredstva za izgradnju kuće može ostvariti podnosilac zahteva prema vrednosti radova na izgradnji objekta na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta", navedeno je kao kriterijum u Urdebi koju je usvojila Vlada Srbije.

Oni koji žele da konkurišu za podsticaje za izgradnju kuće moraće da dostave građevinsku dozvolu izdatu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i potpisan predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvođenje građevinskih radova u smislu Zakona o planiranju i izgradnji. 

profimedia

 

Za podnosioca zahteva za nepokretnost na kojoj je planirana izgradnja kuće biće potreban i prepis lista nepokretnosti izdatog od strane RGZ.

Kupovina kuće ili stana za gotovinu

Ukoliko se odluči za kupovinu stana ili kuće, da bi dobila sredstva od države, nekretnina mora biti vlasništvo prodavca i upisani u katastar nepokretnosti bez tereta. Treba napomenuti i da par koji aplicira za pomoć države pri kupovini stana ili kuće ne može biti sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu, kako bi se sprečile zloupotrebe.

Pravo na novčana sredstva za kupovinu stana ili kuće ostvaruje se prema prema vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti.

Od dokumentacije će biti potreban dokaz da su kuća ili stan koji su predmet učešća u kupovini vlasništvo prodavca i da su upisani u katastar nepokretnosti bez tereta, kao i predugovor o kupoprodaji stana ili kuće overen kod javnog beležnika.

profimedia

 

Korisnik sredstava dužan je da se upiše u katastru nepokretnosti kao vlasnik kuće ili stana na osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, odnosno nakon izgradnje objekta. Takođe, dužan je da dobijena sredstva iskoristi isključivo za namenu za koju su mu ta

sredstva odobrena. U suprotnom moraće da vrati novac sa obračunatom kamatom.

Izgrađena kuća ili stan uz subvencije države majka ne sme da otuđi u periodu od pet godina. Kolika će biti sredstva od države zavisi od lokalne samouprave, ali taj iznos ne može preći 20.000 evra. U jedinicama lokalnih samouprava koje su utvrđene kao devastirana područja podnosioci zahteva mogu računati na 50 odsto vrednosti građevinskih radova ili cene nekretnine, dok u ostalim lokalnim samoupravama to je 20 odsto.

U devastirana područja spadaju: Babušnica, Bela Planaka, Bojnik, Bosilegrad, Varvarin, Vladičin Han, Golubac, Žagubica, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Mionica, Prijepolje, Rekovac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin i Crna Trava.

Kupovina na kredit


Za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita moraće da dostave dokaz o odobrenom kreditu, prema vrednosti procenjene nepokretnosti, odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji iste.

Od dokumentacije je još potreban dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici - izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda o postojanju vanbračne zajednice.

profimedia

 

Podnosilac zahteva mora da dostavi podatak i da se u prethodnih pet godina nije vodio kao obveznik poreza na kuću ili stan. Neophodna je i izjava da nema u vlasništvu stan ili kuću overena kod javnog beležnika, kao i overena izjava da u prethodnih pet godina nije otuđio stan ili kuću.

Preporuka za vas

Komentari (0)

Biznis