Nekretnine

SAZNAJEMO Svi detalji konkursa za 20.000 evra od države za stan ili kuću - glavni uslovi i ključno ograničenje

Komentari

Autor: Zlatica Radović

17/02/2022

-

17:01

SAZNAJEMO Svi detalji konkursa za 20.000 evra od države za stan ili kuću - glavni uslovi i ključno ograničenje
SAZNAJEMO Svi detalji konkursa za 20.000 evra od države za stan ili kuću - glavni uslovi i ključno ograničenje - Copyright Tanjug/Nenad Mihajlović, profimedia, Pixabay

veličina teksta

Aa Aa

Vlada Srbije je na današnjoj sednici donela Uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta i Odluku o iznosu novčanih sredstava za ostvarivanje ovog prava. Usvajanjem ovih propisa, u koji je Euronews Srbija imao uvid, otklonjena je svaka dilema oko toga da li se subvencija može dobiti samo za prvo dete, jer je navedeno da pravo imaju sve majke novorođenog deteta pod uslovom da prvi put stiču u svojinu kuću ili stan na teritoriji Srbije. Osim toga, sada je poznato i ključno ograničenje. 

Jedan od glavnih uslova, koji će mnoge ostaviti ispod crte kada je u pitanju ovaj konkurs je visina zarade. Uredbom je predviđeno da porodica koja konkuriše za subvenciju koja će biti u iznosu do 20.000 evra mora dostaviti dokaz da su ukupni prihodi podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera, na mesečnom nivou, na dan podnošenja zahteva, niža od dve prosečne neto zarade zaposlenih u Srbiji po poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.

Prema poslednjem objavljenom podatku za novembar, prosečna plata je bila 69.136 dinara, što znači da će moći da konkurišu partneri koji mesečno nisu zaradili više od 138.272 dinara.

Korisnik sredstava je dužan da na nepokretnosti koja je predmet izgradnje, učešća u kupovini, odnosno kupovine saglasno Zakonu trpi upis zabeležbe zabrane otuđenja nepokretnosti u korist Republike Srbije, u periodu od pet godina od izgradnje, odnosno kupovine nepokretnosti istovremeno sa upisom prava svojine na nepokretnosti koja je predmet izgradnje odnosno kupovine, što znači da u tom periodu neće moći da proda nekretninu.

Građevinska direkcija Srbije

 

"Novčana sredstva za izgradnju kuće ili stana uplaćuju se na namenski račun otvoren kod poslovne banke nakon dostavljanja rešenja kojim  je dozvoljen upis prava svojine korisnika  prava na izgrađenoj nepokretnosti u katastru nepokretnosti, izdatog od strane Republičkog geodetskog zavoda (RGZ)", piše u Uredbi. 

Kako je navedeno, novčana sredstva za učešće u kupovini, uplaćuju se na namenski  račun  otvoren  kod  poslovne  banke  nakon dostavljanja rešenja kojim je dozvoljen upis  predbeležbe prava svojine u korist kupca u katastru nepokretnosti na osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti izdatog od strane RGZ i dokaza da je kupac izvršio obavezu isplate novčanih sredstava prodavcu koja se po ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti isplaćuje iz njegovih sredstava.

Koja dokumentacija je potrebna?

Osobe koje žele da konkurišu za subvenciju moraće da prilože dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici - izvod iz matične knjige venčanih ili izjavu overenu kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice, koja je data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću i ne sme biti ne starija od mesec dana. U slučaju jednoroditeljske porodice za dokazivanje statusa će biti potrebno priložiti izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrdu fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju.

Majke će morati da dostave i uverenje nadležnog jednog ili više organa jedinice lokalne samouprave u kojoj je podnosilac zahteva imao registrovano prebivalište da se u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nisu vodile kao obveznici poreza na imovinu fizičkih lica po osnovu vlasništva na stanu ili kući za stanovanje. Jedan od dokumenata koji će morati da pribave je i uverenje MUP o kretanju prebivališta u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva.

Od dokumentacije je potrebno priložiti i izjavu podnosioca zahteva, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema u vlasništvu stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije koja predstavlja zajedničku imovinu, susvojinu ili posebnu imovinu, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik, kao i izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera, da nema stan ili kuću na svoje ime.

profimedia

 

Biće potrebno priložiti i izjavu podnosioca zahteva, da ona i njen supružnik odnosno vanbračni partner, do dana podnošenja zahteva, nisu u postupku odobravanja novčanih sredstava za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju nepokretnosti prema odlukama Vlade Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine ili jedinica lokalne samouprave, overenu kod javnog beležnika.

Svi koji apliciraju moraće da dostave i svoju i izjavu supružnika da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nisu otuđili stan ili kuću.

Jedan od uslova je i tehnički opis sa popisom radova i predmer i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta ukoliko je podnet zahtev za učešće u izgradnji objekta, a biće im potreban i potpisan predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za

izvođenje građevinskih radova u smislu Zakona o planiranju i izgradnji. Oni koji žele da grade kuću, moraće da dostave i građevinsku dozvolu izdatu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, dok će za građane koji žele da kupe nekretninu dokaz biti predugovor o kupoprodaji stana ili kuće overen kod javnog beležnika. 

Kolika će biti subvencija?

Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila i Odluku kojom se bliže određuje način kupovine ili učešće u kupovini nekretnine za porodice koje žele da reše stambeno pitanje. Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti je 20.000 evra, a sredstva će se obezbediti iz budžeta.

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta razlikovaće se od mesta stanovanja učesnika na konkursu.

Tako će za izgradnju kuće u nerazvijenim opštinama, porodice moći da dobiju do 50 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu  tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta. To će važiti za građane koji žive u jedinicama lokalnih samouprava (JLS)  koje su utvrđene kao devastirana područja u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinice lokalne samouprave za 2014. godinu. 

Wikipedia/Радосав Стојановић

Za izgradnju kuće u nerazvijenim opštinama subvencija će biti do 50 odsto

Za izgradnju kuće u ostalim opštinama subvencija će biti  20 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće  na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta.

Država će dotirati građane i za kupovinu kuće ili stana od 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti.

Oni koji budu hteli da kupe kuću ili stan na kredit dobiće subvenciju u iznosu od 20 odsto procenjene vrednosti  nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene  utvrđene  predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti.

 

Preporuka za vas

Komentari (1)

Komlenovic Ruzica

05.12.2022 14:52

Da li subvencioni stan po osnovu rodjenja deteta mora da se kupi u mestu trenutnog stanovanja roditelja ili moze na teritoriji cele Srbije Srdacan pozdrav

Biznis