Novac

Udruženje banaka Srbije: Od građana koji odustanu od tužbi do kraja godine nećemo tražiti sudske troškove

Komentari

Autor: Z. R.

29/09/2021

-

16:04

Udruženje banaka Srbije: Od građana koji odustanu od tužbi do kraja godine nećemo tražiti sudske troškove
Udruženje banaka Srbije: Od građana koji odustanu od tužbi do kraja godine nećemo tražiti sudske troškove - Copyright profimedia

veličina teksta

Aa Aa

Udruženje banaka Srbije pozvalo je danas građane koji su ih tužili da odustanu od tužbi uz obećanje da će se oni odreći prava na naplatu svojih troškova u parnici protiv klijenata. U saopštenju UBS se navodi da banke pozivaju građane koji su ih tužili do 17. septembra 2021. godine, po osnovima na koje se odnose stavovi Vrhovnog kasacionog suda, da se odreknu podnetih tužbenih zahteva najkasnije do 31. decembra.

Oni navode da će se u tim slučajevima banka odreći prava na naplatu svojih troškova od njih i predložiće sudu, ili će se saglasiti sa već iznetim predlogom, da u pogledu troškova spora dosudi da svaka strana snosi svoje troškove.

Bankari ističu da su se još jednom oglasili, zbog različitih informacija u javnosti o postupanju banaka u primeni dopune pravnih stavova o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita i premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, koje je donelo Građansko odeljenje Vrhovnog kasacionog suda, na svojoj sednici od 16. septembra 2021. godine.

UBS je i ranije saopštio da su banke iskazale načelnu spremnost da u slučaju svakog povoljnog ishoda spora ne naplaćuju od druge strane (tužilaca) troškove koje su same imale u vezi vođenja svakog pojedinog spora, kao od strane koja je izgubila spor, već da ti troškovi ostanu na teret banke.

Oni su tada naveli i da predmeti u kojima je doneta i izvršena presuda protiv banaka, takođe neće biti predmet bilo kakve pravne akcije banaka protiv klijenata.

Hronologija tužbi građana

Građani su pre nekoliko godina, počeli da podnose prve tužbe protiv banaka, jer su smatrali da one nemaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita i troškove osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK). Niži sudovi su donosili neujednačene presude, tako što su neki presuđivali u korist bankara, a drugi u korist klijenata. Da bi došlo do ujednačavanja sudske prakse, tražio se stav Vrhovnog kasacionog suda po kojem bi se svi ostali "ravnali". Najviša pravna instanca u zemlji je 2018. godine iznela stav da banke nemaju pravo da naplaćuju te troškove. Posle toga su usledile tužbe građana kojih je, prema nezvaničnim podacima, bilo više od 200.000.

Vrhovni kasacioni sud se, međutim, 16. septembra ponovo izjasnio o ovoj temi i izneo dva stava na osnovu kojih banke imaju pravo da naplaćuju i troškove obrade i osiguranje kod NKOSK. Zbog ovih izmena svi klijenti koji su po ova dva osnova tužili banke mogli bi sada izgubiti sporove, a posledica toga bi bila i obaveza plaćanja svih sudskih troškova.

 

Preporuka za vas

Komentari (0)

Biznis