Vise o temi

Dr Nele Karajlić: Šoping molovi su danas za mnoge kao crkve novog sveta, teško je ljude ubediti da tamo nije nikakav raj