Vise o temi

Ana Solomon, autorka romana "Knjiga o V.": Želim uvek da pišem o likovima koji su isto toliko složeni kao i svako od nas