Vise o temi

Da li se nešto promenilo 10 godina nakon Brejvikovog smrtonosnog pohoda?