Vise o temi

Razlike u platama članova Vlade i preko sto hiljada dinara - najbolje plaćen ministar policije