Vise o temi

Firme i građani, za pozajmice garantuju zlatnicima i automobilima – predmet zaloge i lipicaneri, maline, ali i seno i slama
Stopa preživljavanja preduzeća u Srbiji: Svaka druga firma osnovana pre pet godina više ne postoji