Vise o temi

Srpska kulturna dobra na Kosovu i dalje na listi ugrožene baštine – šta piše u odluci Komiteta Uneska