Vise o temi

Poslanici o finansijskoj podršci porodici sa decom: Biće podignuta i maksimalna isplata naknade sa tri na pet prosečnih zarada
Ključne promene za nove mame: Minimalac, pet plata za žene sa visokim primanjima i druge ispravljene nepravde