Biznis vesti

Slučajevi nepotizma koje je utvrdila Agencija za sprečavanje korupcije - funkcioneri davali povišice ženama i ćerkama

Komentari

Autor: Zlatica Radović

26/12/2021

-

22:42

Slučajevi nepotizma koje je utvrdila Agencija za sprečavanje korupcije - funkcioneri davali povišice ženama i ćerkama
Slučajevi nepotizma koje je utvrdila Agencija za sprečavanje korupcije - funkcioneri davali povišice ženama i ćerkama - Copyright profimedia

veličina teksta

Aa Aa

Od početka godine Agencija za sprečavanje korupcije je u desetak slučajeva utvrdila povredu Zakona o sprečavanju korupcije u delu koji se odnosi na nepotizam. Funkcioneri su uglavnom došli u prekršaj, jer su zapošljavali rođake, davali im povišice, ali i zbog toga što su uplaćivali novac udruženjima u kojima se kao zastupnici vode oni lično ili članovi porodice. U trenutku objavljivanja rešenja o povredi zakona, funkcioneri su uglavnom prestali da obavaljaju funkcije na koje su imenovani, a u slučajevima kada nisu Agencija je predložila njihovu smenu.

U Agenciji za sprečavanje korupcije za Euronews Srbija su rekli da podnose godišnji izveštaj o svom radu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Istakli su i da su statistički podaci u vezi sa prijavama i postupcima po njima u ovoj godini sastavni deo Izveštaja o radu za 2021. godinu i naglasili da će ih Agencija učiniti javno dostupnim tek nakon formalnog podnošenja izveštaja Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Rešenja vezana za sve postupke koji su okončani tokom ove godine objavljeni su sa sajtu Agencije, kao i u "Službenom glasniku".

Jedan povećao platu ženi, drugi ćerki

Tako je Agencija za sprečavanje korupcije objavila da je Svetozar Đurišić, raniji direktor Specijalne bolnice za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić" iz Starog Slankamena, tokom obavljanja javne funkcije vršioca dužnosti i direktora bolnice, zaposlio svoju ćerku na mestu knjigovođe, da bi je posle nekoliko godina unapredio i povećao joj platu.

"Sa svojom kćerkom, Aleksandrom Đurišić, zaključio je ugovore o radu od 1. jula 2013. godine na osnovu kojih je imenovana zasnovala radni odnos u toj bolnici na određeno vreme na poslovima knjigovođe glavne knjige, a potom i na neodređeno vreme kao kontista", navode u ovom nezavisnom telu.

Ona je, kako navode u Agenciji, premeštena da obavlja posao rukovodioca finansijsko-računovodstvenih poslova od 1. januara 2021. godine i tada joj je uvećan koeficijent zarade, odnosno utvrđena odgovarajuća zarada, a da o sukobu interesa koji je imao u navedenoj situaciji nije pisano obavestio Agenciju.

profimedia

 

"Ocenjeno je da je Svetozar Đurišić zaključivanjem aneksa ugovora o radu u svojstvu direktora bolnice sa svojom kćerkom, Aleksandrom Đurišić, na osnovu kojih joj je poboljšao radno pravni status, javni interes podredio privatnom i javnu funkciju iskoristio za sticanje koristi za povezano lice, čime je ugrozio poverenje građana u savesno i odgovorno obavljanje javne funkcije, na koji način je povredio odredbe člana 40. Zakona", navodi se u Rešenju Agencije.

U Agenciji navode da je prilikom odlučivanja o vrsti mere koju treba izreći u konkretnom slučaju uzeli u obzir činjenicu da je Đurišić prestao da vrši javnu funkciju direktora bolnice, ali i da je na opisani način sebe više puta doveo u situaciju sukoba interesa čije posledice se ne mogu otkloniti, zbog čega je, kako su naveli, ocenjeno da je teže povredio Zakon.

Stoga je zaključeno da je izricanje mere javnog objavljivanja odluke o povredi ovog zakona jedina odgovarajuća mera u konkretnom slučaju.

Agencija je utvrdila i da je Stanislav Stanković, raniji Osnovni javni tužilac u Lebanu, povećao platu Grozdani Stanković, koja je njegova supruga i koja je raspoređena na radno mesto upisničar, u zvanju referent.

Protiv Stankovića, je na osnovu prijave pokrenut postupak za odlučivanje o postojanju povrede Zakona o sprečavanju korupcije, zbog toga što nije obavestio Agenciju o sukobu interesa koji je imao u situaciji kada je postavljen na javnu funkciju tužioca u kojem je istovremeno bila zaposlena njegova supruga.

Agencija je utvrdila i da je kao tuđilac doneo rešenja od 17. maja 2016. i 23. marta 2018. i  od 31. januara 2020. godine, kojima su Stankovićevoj povećavani platni razredi i utvrđeni veći koeficijenti za obračun i isplatu zarade.

Unapređenje za suprugovog brata

Agencija za borbu protiv korupcije dala je i preporuku za razrešenje sa javne funkcije Sanje Petrović, predsednice opštine Kovin. Iz Agencije navode da je Petrovićeva iz budžeta ove lokalne samouprave isplatila 4,2 miliona dinara Sportskom savezu opštine Kovin čiji je zastupnik njen brat od strica Saša Đorđević.

U obrazloženju Agencije za borbu protiv korupcije navedeno je da je protiv Sanje Petrović, na osnovu prijave, pokrenut postupak za odlučivanje o postojanju povrede Zakona o sprečavanju korupcije. Ona je, kao predsednica opštine sa Sportskim savezom, zaključila Ugovor o obezbeđivanju sredstava iz budžeta opštine, na osnovu koga su tom savezu isplaćena bespovratna novčana sredstva za  projekat "Realizacija sportskih aktivnosti za 2021. godinu", a da o sukobu interesa koji je imala u navedenim situacijama nije pismeno obavestila Agenciju za sprečavanje korupcije.

Agencija je utvrdila i da je Mirjana Dimitrijević v.d. direktora Doma zdravlja "Gračanica" prekršila Zakon, jer je zaključila aneks ugovora o radu sa Milošem Dimitrijevićem, bratom od strica njenog supruga, kojim ga je unapredila na novo radno mesto, a da o tome nije obavestila ovo telo. On je sa mesta operatera računarske mreže- referenta za elektronsko fakturisanje prešao na poziciju diplomiranog ekonomiste za finansijsko-računovodstvene poslove.

Javne nabavke za snajinog oca

Utvrđeno je i da je Žanko Vidaković, raniji zamenik predsednika opštine Boljevac, prekršio Zakon o sprečavanju korupcije, jer je dok je bio na funkciji otac njegove snahe Vladimir Nedeljković kao preduzetnik, zaključio nekoliko ugovora o javnim nabavkama za rekonstrukciju puteva i kupovinu opreme koji su bili vredni više od 26 miliona dinara.

"Nesumnjivo je utvrđeno da situacije u kojima je preduzetnička radnja, oca snahe Žanka Vidakovića, pod nazivom 'Vlada Kiks' imala poslovnu saradnju sa Opštinskom upravom, koja je u odnosu zavisnosti prema Opštinskom veću iste opštine, gde imenovani vrši navedenu javnu funkciju, i kojoj preduzetničkoj radnji su iz budžeta opštine Boljevac isplaćena novčana sredstva, predstavlja sukob interesa. Postojao je privatni interes koji je uticao, mogao da utiče, a u svakom slučaju izgleda kao da je uticao na Žanka Vidakovića kao javnog funkcionera da javni interes podredi privatnom i javnu funkciju iskoristi za sticanje koristi za povezano lice", naveli su u Obrazloženju Agencije.

profimedia

 

Kako su naveli u Agenciji firma Žanka Vidakovića dobila je poslove na prevozu materijala za uređenje atarskih puteva, zimskog održavanja puteva, iznajmljivanje bagera...

I član Opštinskog veća opštine Malo Crniće Borislav Filipović je, kako navode u Agenciji, postupio suprotno Zakonu o sprečavanju korupcije i to tako što je dok je bio na funkciji ekološkom udruženju građana "Zaova", Malo Crniće i lovačkom udruženju "Mlava" čiji je on zastupnik, u toku 2018. godine iz budžeta opštine Malo Crniće isplaćeno dva puta po 215.000,  a da o sukobu interesa koji je imao u navedenim situacijama nije pisano obavestio Agenciju za sprečavanje korupcije.

Preporuka za vas

Komentari (0)

Biznis