Region

Zaključak Samita u Bečićima: Saradnja u regionu od suštinske važnosti za postizanje prosperitetnog okruženja

Komentari

Autor: Tanjug

15/06/2024

-

20:15

Zaključak Samita u Bečićima: Saradnja u regionu od suštinske važnosti za postizanje prosperitetnog okruženja
Zaključak Samita u Bečićima: Saradnja u regionu od suštinske važnosti za postizanje prosperitetnog okruženja - Copyright Tanjug video

veličina teksta

Aa Aa

Zemlje regiona su u završnoj fazi borbi protiv inflacije, koja još može biti veoma izazovna, jer tu završnu etapu trke treba sprovesti na održiv način, ocenili su učesnici panela „Kako u neizvesnim vremenima održati stabilnost cena i bankarskog sistema“, drugog dana regionalnog Samita ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava.

Učesnici panela su se saglasili u oceni da je sprovođenje monetarne politike u zemljama regiona, u uslovima postojanja brojnih rizika, izuzetno zahtevno, te da pojedinačne zemlje ne mogu samostalno dati adekvatan odgovor na kompleksne ekonomske izazove i rizike. 

Stoga je saradnja i koordinacija između zemalja regiona od suštinske važnosti za postizanje zajedničkih ciljeva i osiguranje prosperitetnijeg ekonomskog okruženja za sve građane, zaključeno je na panelu. 

Uz to, mere fiskalne i monetarne politike moraju biti pažljivo kreirane i međusobno sinhronizovane, kako bi se osiguralo efikasno upravljanje rizicima, očuvala finansijska stabilnost i obezbijedili preduslovi za održivi ekonomski rast, poručili su visoki zvaničnici centralnih banaka zemalja regiona.

Željko Jović viceguverner Narodne banke Srbije podsetio je da je inflacija u martu prošle godine imala vrhunac, ali da je od aprila 2023. na silaznoj putanji, i  u maju je bila 4,5 odsto, tako da je blizu ciljane granice.

"Hrana i energenti sada dovode inflaciju u ciljane granice i u junu očekujemo da bude 4 odsto, a do kraja godine između 3,5 i 4 odsto. Kada se vidi  kretanje inflacije u predviđenoj putanji, opredijelili smo se za smanjenje referentne kamatne stope", kazao je Jović.

On je ocenio i da su mere ECB veoma značajne za njih i da su ih dobro ispratili  (smanjenje kamatnih stopa od strane ECB  za 0,25 odsto) jer je većina stambenih kredita u Srbiji iskazana u eurima, a i  krediti u privredi su indeksirani valutnom klauzulom.

Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović kazala je da veruje da je u Crnoj Gori inflacija pod kontrolom, ima silazni trend, ali je dodala da kao mala zemlja ima izazove koji su i dalje prisutni, ali veruje se da su zadati parametri fiskalne i monetarne politike pod kontrolom, i drže se u granicama koji su sastavni dio mastriških kriterijuma.

Napomenula je, da se, sa druge strane, region suočava sa brojnim izazovima, kao što su usporeni ekonomski rast, inflacioni pritisci, neizvesna geopolitička situacija i klimatske promene, ali i ostalim rizicima koji su još uvek nedovoljno sagledani, a proizilaze iz ubrzanog razvoja tehnologije i veštačke inteligencije.

"Da bismo adekvatno adresirali rizike, koji prevazilaze granice pojedinačnih zemalja, potrebne su kvalitetne nacionalne politike, ali i snažan regionalni odgovor i zajednička akcija“, kazala je guvernerka Radović i dodala da je CBCG kao svoj prioritet postavila izgradnju održivog i otpornog finansijskog sistema koji može da odgovori na savremene izazove i podrži ekonomiju u postizanju viših stopa rasta. 

Guvernerka je istakla da CBCG intenzivno radi na usaglašavanju regulatornog okvira sa relevantnim EU direktivama, kao i na jačanju institucionalnih i kadrovskih kapaciteta, te modernizaciji platnog sistema i što skorijem priključenju Crne Gore jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).

Ona je posebno značajnim ocenila što su iz regiona četiri žene na čelu centralnih banaka.

"To je raritet i sjajna poruka koju šaljemo i Evropskoj uniji i globalno, da mi u Centralnoj banci ne zaboravljamo na potrebu ekonomskog osnaživanja žena, i na važnost redukovanja rodnog jaza kada je riječ o tržištu rada i ravnomjernu zastupljenost ovog pola kada je reč o ekonomskom odlučivanju", rekla je ona.

Radović je poručila da je važno da svi ostanu posvećeni regionalnoj saradnji i zajedničkom radu, kroz koji možemo razviti efikasnu strategiju koja će nam pomoći u izgradnji snažnije, otpornije i inkluzivnije ekonomske budućnosti za sve naše građane.

Anita Angeloska Bezhoska guvernerka Narodne banke u Severnoj Makedoniji kazala je da inflacija u toj zemlji od kraja 2022. godine imala obrazac pada, jer su se suočili sa najsinhronizovanijim merama monetarne politike ikada, pošto svi uvode oštriju monetarnu politiku istovremeno, što je bio i najagresivniji ciklus pooštravanja mera.

"Došli smo do poslednje milje u borbi protiv inflacije, koja još može biti veoma izazovna, dok je ne zadržimo na održiv način", kazala je ona.

Ljuljeta  Mindžozi, prva zamenica guvernera Centralne banke Albanije podsetila je da u ovim teškim vremenima koji prolaze sve države i bore se sa raznim neravnotežama, banka Albanije ocenjuje da se ciljani režim inflacije dobro uklapa sa ciljevima stabilnosti, i instrument monetarne politike je osigurao takvu vrstu režima u odnosu na inflaciju. 

Jasmina Selimović, guvernerka Centralne banke BiH ocenila je da smo sada u finalu zahtevne trke svođenja inflacije na ciljani nivo.

"Evidentno je da se inflacija pokazala puno upornijom pojavom nego je iko očekivao. Bez obzira na to što smo stabilizovali stvari, moramo voditi računa o mnogim rizicima, i posebno na geopolitičke rizike, koji mogu uticati na srat cijena energenata, hrane, sirovina", kazala je ona, i podsetila da je u BiH i rast realnih plata od 5,4 uslovilo rast cena, i najavila da u BiH u 2024. očekuju 2,6 odsto inflacije na kraju godine.

Mihael Faulend, viceguverner Narodne banke Hrvatske, govoreći o prelasku na evro kao valutu u toj državi, kazao je da im je euro puno pomogao, i podsjetio da  sve zemlje bivše Jugoslavije imaju de facto neki oblik ciljanog kursa kao osnovu monetarnog režima, gde uvozite monetarnu stabilnost iz neke veće monetarne sfere, a to je evrozona.

Postoje dve dominantne valute u svetu - dolar i evro, i ta dva dominantna monetarna područja utiču na globalne monetarne uslove. 

Petar Jovanović, predsednik Izvršnog odbora AIK banke govorio je o tome kako digitalni euro utiče na domaću valutu, i podsetio je da to nije jedinstveni projekat jer postoji u više zemalja i ima pozitivan uticaj na inovacije i finansijsku inkluziju, s obzirom na to da su digitalizacija i digitalne transakcije naša budućnost, pa treba raditi na popularizaciji same ideje.

On je podsetio i na aktuelni proces akvizicije Addiko banke, i kazao da je za AIK banku Addiko vrlo interesantna i kako se nadaju da će transakcija biti uspješno realaizovana, uz adekvatno odobrenje regulatornih tela.
 

Komentari (0)

Evropa