Vise o temi

Pregovori oko minimalne zarade -  kada će minimalac moći da pokrije najjeftiniju potrošačku korpu