Vise o temi

Lekcije iz Fukušime: Alarmirana javnost zbog ponovnog pokretanja reaktora u Japanu
Mihajlović:  Cilj Srbije da do 2050. najveći deo energije dolazi iz obnovljivih izvora