Biznis vesti

Nada za turiste ostavljene na cedilu: Nakon bankrota agencije putnici ostali bez naknade štete, NBS pokreće kontrolu

Komentari

Autor: Zlatica Radović

12/07/2022

-

13:57

Nada za turiste ostavljene na cedilu: Nakon bankrota agencije putnici ostali bez naknade štete, NBS pokreće kontrolu
Nada za turiste ostavljene na cedilu: Nakon bankrota agencije putnici ostali bez naknade štete, NBS pokreće kontrolu - Copyright Tanjug/AP/Francisco Ubilla

veličina teksta

Aa Aa

Narodna banka Srbije će u narednom periodu sprovesti kontrolu i utvrditi da li su putnici koji su zbog stečaja agencije "Kompas Tourism & Travel" ostali i bez novca i bez putovanja ipak imali osnov za naknadu štete. Kako su za Euronews Srbija rekli u NBS, oni su do sada primili prigovore građana koji su se žalili na jednu od dve osiguravajuće kuće koje su odbile da nadoknade štetu turistima i pokrenuli su postupak provere koji je u toku.

Oni ističu da će ukoliko tokom kontrole utvrde da je društvo za osiguranje postupalo suprotno propisima, internim aktima i procedurama rada, prema tom učesniku na tržištu osiguranja preduzeti odgovarajuće mere propisane Zakonom o osiguranju, u cilju zaštite prava i interesa korisnika usluge osiguranja.

Centralna banka je reagovala posle žalbi putnika, koji su ostali uskraćeni i za svoj novac i za putovanja koja su uplatili u sezoni 2020. godine, o čemu je Euronews Srbija već pisao.

Zbog epidemije virusa korona oni nisu uspeli da odu na zakazana putovanja, a zamenski vaučeri nisu im mnogo vredeli nakon bankrota turističke agencije. Lopta se, kako tvrde putnici, sada prebacuje od osiguravajućih kuća na teren stečajnog upravnika. Osiguravajuće kuće kod kojih je agencija imala polise su građane koji su se žalili odbile uz obrazloženje da je razlog za otkazivanje putovanja kovid, koji osiguranja tretiraju kao "višu silu" i obrazložili da u tom slučaju garancija putovanja ne važi.

Pošto je agencija bankrotirala, oko 400 putnika, od ukupno skoro 1.000, obratilo se i stečajnom upravniku, ali je od njega stigao odgovor da neće biti isplate poverilaca, jer "Kompas" nije imao nikakvu imovinu. Putnici su tako došli u situaciju da ne mogu da dobiju novčanu naknadu, iako je agencija imala polisu osiguranja za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku, a ne mogu da se naplate ni iz stečajne mase, jer ona praktično ne postoji.

U Turističkoj inspekciji su, međutim, za Euronews Srbija rekli da u konkretnom slučaju navedene turističke agencije, putovanja nisu otkazana zbog pandemije već zbog nemogućnosti agencije da realizuje zamenska putovanja zbog problema u poslovanju i da građani mogu da se obrate NBS, Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga, kao organu nadležnom za nadzor osiguravajućih društava.

NBS: Pokrenuli smo postupak

U NBS kažu da su poslednjih nekoliko nedelja primili obraćanja manjeg broja građana koja se odnose na nemogućnost isplate naknade iz osiguranja po osnovu garancije putovanja od strane društva Triglav osiguranje a.d.o. Beograd.

"Po pojedinačnim prigovorima korisnika usluga osiguranja, pokrenuli smo postupak propisan Zakonom o osiguranju i Odlukom o postupku po prigovoru korisnika usluga osiguranja, koji je u toku. Zakonom o osiguranju je propisano da NBS posreduje u rešavanju odštetnog zahteva radi sprečavanja nastanka spora iz osnova osiguranja, te će NBS u pojedinačnim postupcima u skladu sa Zakonom o osiguranju preduzeti mere iz svoje nadležnosti", navode u centralnoj banci.

Oni napominju da NBS sprovodi kontrolne, odnosno nadzorne aktivnosti poslovanja društava za osiguranje i drugih privrednih subjekata koji obavljaju poslove posredovanja i zastupanja u osiguranju, neposrednom kontrolom, kao i posrednom kontrolom – analizom, praćenjem i kontrolom izveštaja i druge dokumentacije koju društvo dostavlja NBS, kao i drugih podataka o poslovanju kojima centralna banka raspolaže.

"Pitanja koja se tiču postupanja društava za osiguranje u vezi sa garancijom putovanja pokrivena su redovnim nadzornim aktivnostima i informacije koje smo primili povodom slučajeva korisnika osiguranja garancije putovanja – putnika turističkih agencija su vrlo značajne i uzete su u obzir prilikom kontrole poslovanja društava za osiguranje. Ako u pomenutom postupku vršenja kontrolnih aktivnosti utvrdi da je društvo za osiguranje postupalo suprotno propisima, internim aktima i procedurama rada, NBS će prema tom učesniku na tržištu osiguranja preduzeti odgovarajuće mere propisane Zakonom o osiguranju, u cilju zaštite prava i interesa korisnika usluge osiguranja" objašnjavaju u NBS.

Unsplash

 

Oni kažu i da je potrebno imati u vidu da se ugovor o osiguranju zaključuje u skladu sa opštim i posebnim uslovima osiguranja, koji su sastavni deo svakog pojedinačnog ugovora o osiguranju, shodno kojima društvo za osiguranje ugovara iznos premije i osigurane sume, rizike koji su pokriveni  i koji su isključeni iz osiguranja, obaveze osiguranika i osiguravača i druge uslove pod kojima se ugovor zaključuje, te da je zato neophodno sagledati postupanje društva za osiguranje u slučaju ispunjenja obaveza po osnovu ugovora o osiguranju, u svakom konkretnom slučaju.

Podsetimo, oglasilo se i Udruženje turističkih agencija i turističkih radnika Srbije, Inicijativa TAS, koje je u saopštenju navelo da će pokrenuti kolektivnu tužbu protiv, za sada, dva osiguravajuća društva, koja, kako tvrde, "ne žele da isplate štetu putnicima zbog stečaja turističkih agencija u kojima su imali uplaćene aranžmane". Oni navode da su turističke agencije koje su otišle u stečaj imale polisu osiguranja kod osiguravajućih kuća protiv insolventnosti, ali osiguravajuće kuće sada ne žele da ih aktiviraju i da putnicima, isplate štetu.

"Te osiguravajuće kuće pozivaju se na sopstvene opšte uslove osiguranja prema kojima su predvidele da nisu dužne da nadoknade štetu putnicima u slučaju da agencija ode u stečaj u toku vanrednog stanja, rata i pandemije", avode u Udruženju TAS.

Inspekcija: Agencijama oduzeto 11 licenci

U Sektoru turističke inspekcije su za Euronews Srbija rekli da ne raspolažu podacima o broju agencija koje su u postupku stečaja, ali da su na osnovu sprovedenih postupaka inspekcijskog nadzora, podneli 26 predloga za oduzimanje licence od početka godine, od kojih su dva predloga podneta zbog stečaja turističkih agencija, dok su ostali predlozi podneti zbog toga što agencije nisu obezbedile propisane garancije putovanja. Po podnetim predlozima oduzeto je 11 licenci.

Oni napominju da putnici koji su uplatili sredstva za turističko putovanje kod organizatora putovanja koji je nakon toga otišao u stečaj imaju dve mogućnosti da dođu do svog novca. 

"Prvi način je da svoja potraživanja prijave kao poverioci najkasnije u roku od 120 dana. Drugi način je aktiviranje garancije putovanja. Napominjemo da se aktivira garancija putovanja koja je bila važeća u momentu potpisivanja ugovora o putovanju, bez obzira na period realizacije ugovora o putovanju. U slučaju zamenskog putovanja, kako je reč o novom turističkom putovanju, putnici su prilikom zaključenja ugovora o zamenskom putovanju dobili i novu garanciju putovanja", kaže Dunja Đenić, v.d. pomoćnika ministra turizma za Euronews Srbija.

profimedia

 

Ona je istakla da u ovom slučaju putnici podnose zahtev za naplatu sredstava osiguravajućem društvu čiji garanciju putovanja poseduju, uz prilaganje dokumentacije u vezi sa predmetnim putovanjem.

"Ukoliko osiguravajuće društvo odbije njihov zahtev, potrebno je da osiguravajućem društvu upute prigovor. Svako osiguravajuće društvo ima svoju proceduru za podnošenje prigovora. Osiguravajuće društvo je dužno da na prigovor odgovori u roku od 15 dana. Ukoliko odgovor nije zadovoljavajući, putnici se obraćaju Narodnoj banci Srbije, Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga, kao organu nadležnom za nadzor osiguravajućih društava", objašnjava Đenić.

Preporuka za vas

Turisti ostavljeni na cedilu: Agencija Mouzenidis otkazala aranžmane do 26. juna i zatvorila poslovnicu u Beogradu

Komentari (0)

Biznis