Biznis vesti

Vaučeri od 6.000 dinara za đake u Beogradu na čekanju - postupak javne nabavke suspendovan zbog zaštite prava ponuđača

Komentari

Autor: Euronews Srbija / Z. R.

11/11/2022

-

10:52

Vaučeri od 6.000 dinara za đake u Beogradu na čekanju - postupak javne nabavke suspendovan zbog zaštite prava ponuđača
Vaučeri od 6.000 dinara za đake u Beogradu na čekanju - postupak javne nabavke suspendovan zbog zaštite prava ponuđača - Copyright AP Photo/Michael Probst

veličina teksta

Aa Aa

Sektarijat za socijalnu zaštitu privremeno je obustavio postupak nabavke poklon vaučera za decu i prosvetne radnike, a na Portalu javnih nabavki je navedeno da je postupak suspendovan zbog zaštite prava. Javni poziv u kojem je Grad tražio firmu preko koje će podeliti poklon vaučere za 350.000 korisnika raspisan je 14. oktobra, a rok za podnošenje ponuda je bio 14. novembar. 

Sekretarijat za socijalnu zaštitu je raspisao tender za kupovinu odeće i obuće, rekvizita za sport, rekreaciju i zabavu, namenjene svoj deci do uzrasta završetka redovnog srednjoškolskog obrazovanja, kao i zaposlenima i radno angažovanim u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda, kao krajnjih korisnika. Vaučeri bi trebalo da budu u vrednosti od 6.000 dinara, a procenjena vrednost tendera je 1,75 milijardi dinara, odnosno oko 14,9 miliona evra bez PDV-a.

Nadležno telo je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koja o zahtevu za zaštitu prava odlučuje rešenjem u roku od 20 dana od dana prijema kompletne dokumentacije potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja.

"Navedeni rok za odlučivanje može, u opravdanim slučajevima, produžiti za 15 dana, dok o žalbi protiv zaključka naručioca odlučuje u roku od 8 dana od dana prijema žalbe", navedeno je na sajtu Republičke komisije.

profimedia

 

Odluka Republičke komisije se dostavlja naručiocu, podnosiocu zahteva i izabranom ponuđaču u roku od pet dana od dana donošenja, nakon čega se objavljuje na internet stranici Republičke komisije i na Portalu javnih nabavki.

Zahtev za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ima prava da podnese ponuđač, podnosilac prijave, kandidat ili zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora, odnosno okvirnog sporazuma u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama. To mogu da urade i Uprava za javne nabavke, Državna revizorska institucija, javni pravobranilac i građanski nadzornik. 

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako nije drugačije određeno Zakonom o javnim nabavkama.

"Vaučer da novac ne završi na drugom mestu"

Podestimo, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić imao je prošlog meseca sastanak sa direktorima svih osnovnih i srednjih škola o podeli vaučera, u iznosu od 6.000 dinara, koje će dobiti sva deca u Beogradu, zaključno sa učenicima četvrtog razreda srednje škole. On je tada rekao da je javna nabavka za vaučere raspisana i da očekuje da krajem novembra ili početkom decembra budu spremni za podelu.

"Imam iskustvo kao predsednik opštine Novi Beograd sa ovakvom vrstom pomoći deci, odnosno roditeljima, i realizacija je zaista bila odlična. Insistirao sam na tome da se ne uplaćuje novac na račune roditelja, već da to bude vaučer koji se može iskoristiti za široki spektar proizvoda, od školske preko sportske opreme do svega drugog što spada u potrebe najmlađih", rekao je tada Šapić.

Beoinfo

 

On je dodao da novac koji leže na račun može, ne greškom ili namerom roditelja, već zbog drugih stvari, poput raznih administrativnih zabrana ili dugova, da završi na drugom mestu i da se zbog toga Grad odlučio za vaučere.

"Mislim da je ovo način na koji će novac sigurno doći do dece, koja takođe treba da znaju da im sleduje. Zbog toga je moja odluka bila da budu podeljeni vaučeri koji se mogu iskoristiti na više načina. Sredstva mogu da budu potrošena odjednom, iz više puta, a može da se doplati i potreban iznos za nešto što košta više od vrednosti vaučera", objasnio je gradonačelnik.

Preporuka za vas

Komentari (0)

Biznis