Vise o temi

Glavobolja koja decenijama muči naučnike, zašto je atmosfera Sunca sto puta toplija od njegove površine?
Rusija planira gradnju nove svemirske stanice, do kada će ostati na MSS